Đọc - Hiểu Tiếng Pháp

Test Đọc - hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện đọc và nâng cao kỹ năng đọc trong kỳ thi tiếng Pháp A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Đọc - Hiểu Tiếng Pháp A2 (có đáp án)

Test Đọc - Hiểu Tiếng Pháp A2 (có đáp án)

Test Đọc - Hiểu Tiếng Pháp A2 (có đáp án) được trích từ một bài thi mẫu DELF cấp độ A2. Đây là bài test giúp các bạn làm quen với hình thức thi đọc của tiếng Pháp.

Bắt đầu làm bài
Test Đọc - Hiểu Tiếng Pháp B1 (có đáp án)

Test Đọc - Hiểu Tiếng Pháp B1 (có đáp án)

Test Đọc - Hiểu Tiếng Pháp B1 (có đáp án) được trích từ một bài thi mẫu DELF cấp độ B1. Đây là bài test giúp các bạn làm quen với hình thức thi đọc của tiếng Pháp.

Bắt đầu làm bài