Hóa học lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 học kỳ 2 chương 6 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 học kỳ 2 chương 6 (có đáp án)

Đề kiểm tra bám sát nội dung kiểm tra thực tế. Tổng hợp các dạng bài tập nhằm giúp các bạn học sinh ôn, và luyện tập một cách hiệu quả. Trong quá trình làm bài kiểm tra, có tính thời gian và chấm điểm, giúp các bạn làm quen với áp lực phòng thi. Các bạn học sinh hoàn thành bài kiểm tra trước khi hết thời gian làm bài nhé!

Bắt đầu làm bài