Hóa học lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 8 chương 5 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 8 chương 5 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 8 giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học ở chương 5: Hidro - nước. Quá trình làm bài có tính thời gian nhằm nâng cao kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các em học sinh cùng giải đề dưới đây, sau đó so sánh đáp án với lời giải chi tiết ở phía sau

Bắt đầu làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 8 chương 4 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 8 chương 4 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 8 giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học ở chương 4: oxi – không khí. Quá trình làm bài có tính thời gian nhằm nâng cao kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các em học sinh cùng giải đề dưới đây, sau đó so sánh đáp án với lời giải chi tiết ở phía sau

Bắt đầu làm bài
Đề thi Hóa 8 giữa học kỳ 2 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Đề thi Hóa 8 giữa học kỳ 2 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Kì thi giữa học kì 2 đã gần đến, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu chính thống để ôn tập kèm lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, dưới đây là đề thi Hóa 8 giữa học kỳ 2 có nội dung được đánh giá gần với cấu trúc chung của toàn quốc (có tính thời gian làm bài), nhằm hỗ trợ các em làm quen với kì thi Hóa lớp 8. Học sinh hoàn thành bài kiểm tra sau đây trước khi hết thời gian, sau đó so sánh đáp án với lời giải chi tiết ở phía sau!

Bắt đầu làm bài