Hóa học lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 8 chương 5 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 8 chương 5 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 8 giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học ở chương 5: Hidro - nước. Quá trình làm bài có tính thời gian nhằm nâng cao kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các em học sinh cùng giải đề dưới đây, sau đó so sánh đáp án với lời giải chi tiết ở phía sau

Bắt đầu làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 8 chương 4 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 8 chương 4 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 8 giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học ở chương 4: oxi – không khí. Quá trình làm bài có tính thời gian nhằm nâng cao kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các em học sinh cùng giải đề dưới đây, sau đó so sánh đáp án với lời giải chi tiết ở phía sau

Bắt đầu làm bài
Đề thi Hóa 8 giữa học kỳ 2 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Đề thi Hóa 8 giữa học kỳ 2 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Kì thi giữa học kì 2 đã gần đến, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu chính thống để ôn tập kèm lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, dưới đây là đề thi Hóa 8 giữa học kỳ 2 có nội dung được đánh giá gần với cấu trúc chung của toàn quốc (có tính thời gian làm bài), nhằm hỗ trợ các em làm quen với kì thi Hóa lớp 8. Học sinh hoàn thành bài kiểm tra sau đây trước khi hết thời gian, sau đó so sánh đáp án với lời giải chi tiết ở phía sau!

Bắt đầu làm bài

Hóa học lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 chương 4 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 chương 4 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Hóa học lớp 9, dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 chương 4 (có đáp án + lời giải chi tiết) năm 2022 chọn lọc, cực sát với đề thi chính thức. Hi vọng đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong đợt kiểm tra 1 tiết sắp tới. Các bạn hoàn thành bài kiểm tra sau, và so sánh đáp án với lời giải chi tiết ở phía sau!

Bắt đầu làm bài
Đề thi giữa học kỳ 2 Hóa 9 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Đề thi giữa học kỳ 2 Hóa 9 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Để ôn luyện và làm tốt các bài thi Hóa học lớp 9, dưới đây là Đề thi giữa học kỳ 2 Hóa 9 (có đáp án + lời giải chi tiết) năm 2022 chọn lọc, cực sát với đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong kì thi sắp tới. Các bạn hoàn thành bài kiểm tra sau, và so sánh đáp án với lời giải chi tiết ở phía sau!

Bắt đầu làm bài

Hóa học lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 học kỳ 2 chương 6 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 học kỳ 2 chương 6 (có đáp án)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Hóa học lớp 10, dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 chương 6 (có đáp án + lời giải chi tiết) năm 2022 chọn lọc, cực sát với đề thi chính thức. Hi vọng đề kiểm tra chương 6: Oxi - Lưu huỳnh này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong đợt kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 lần 2 sắp tới. Các bạn hoàn thành bài kiểm tra sau, và so sánh đáp án với lời giải chi tiết ở phía sau!

Bắt đầu làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 học kỳ 2 chương 5 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 học kỳ 2 chương 5 (có đáp án)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Hóa học lớp 10, dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 chương 5 (có đáp án + lời giải chi tiết) năm 2022 chọn lọc, cực sát với đề thi chính thức. Hi vọng đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong đợt kiểm tra 1 tiết sắp tới. Các bạn hoàn thành bài kiểm tra sau, và so sánh đáp án với lời giải chi tiết ở phía sau!

Bắt đầu làm bài

Hóa học lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 học kỳ 2 chương 6 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 học kỳ 2 chương 6 (có đáp án)

Đề kiểm tra bám sát nội dung kiểm tra thực tế. Tổng hợp các dạng bài tập nhằm giúp các bạn học sinh ôn, và luyện tập một cách hiệu quả. Trong quá trình làm bài kiểm tra, có tính thời gian và chấm điểm, giúp các bạn làm quen với áp lực phòng thi. Các bạn học sinh hoàn thành bài kiểm tra trước khi hết thời gian làm bài nhé!

Bắt đầu làm bài

Hóa học lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 học kỳ 2 chương 7 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 học kỳ 2 chương 7 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 chương 7 (có đáp án) cực hay, bám sát đề thi thực tế. Có tính thời gian làm bài và chấm điểm, giúp học sinh nâng cao khả năng giải đề. Các bạn cố gắng hoàn thành bài kiểm tra sau trước khi hết thời gian, sau đó xem điểm, và kiểm tra lại đáp án nhé!

Bắt đầu làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 chương 6 (có đáp án) 2021-2022

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 chương 6 (có đáp án) 2021-2022

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 chương 6 (có đáp án) cực hay, bám sát đề thi thực tế. Có tính thời gian làm bài và chấm điểm, giúp các bạn học sinh nâng cao khả năng giải đề.

Bắt đầu làm bài