Học Tiếng Đức qua Video

Rembrandt – Weltstar auch nach 350 Jahren

Rembrandt – Weltstar auch nach 350 Jahren

(có đáp án + transcript) Bạn đang tìm video để khiến việc học tiếng Đức trở nên thú vị hơn? Video về Rembrandt, một họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan có thể khiến buổi học tiếng Đức của bạn hứng thú hơn. Xem và lắng nghe thật kỹ video về họa sĩ nổi tiếng Rembrandt. Sau đó hoàn thành các bài tập.

Bắt đầu làm bài