IELTS Listening

Luyện đề Listening Cambridge 16 Test 01 (có đáp án)

Luyện đề Listening Cambridge 16 Test 01 (có đáp án)

Luyện đề Listening Cambridge 16 Test 01 (có đáp án) hỗ trợ người học luyện tập và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi IELTS. Các bạn hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian, sau đó so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Listening Cambridge 16 Test 02 (có đáp án)

Listening Cambridge 16 Test 02 (có đáp án)

Listening Cambridge 16 Test 02 (có đáp án) hỗ trợ người học luyện tập và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi IELTS. Các bạn hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian, sau đó so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Listening IELTS band 4.0-5.0

Bài tập Listening IELTS band 4.0-5.0

Bài tập Listening IELTS band 4.0-5.0 hỗ trợ các bạn học sinh luyện nghe và nâng cao kỹ năng nghe trong kì thi IELTS. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài