IELTS Reading

Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 03 (có đáp án)

Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 03 (có đáp án)

Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 03 (có đáp án) hỗ trợ người học luyện tập và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi IELTS. IELTS Reading Online. Tự học IELTS hiệu quả.

Bắt đầu làm bài
Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 02 (có đáp án)

Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 02 (có đáp án)

Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 02 (có đáp án) hỗ trợ người học luyện tập và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi IELTS. IELTS Reading Online. Tự học IELTS hiệu quả.

Bắt đầu làm bài
Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 01 (có đáp án)

Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 01 (có đáp án)

Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 01 (có đáp án) hỗ trợ người học luyện tập và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi IELTS. Các bạn hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian, sau đó so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Reading IELTS band 4.0-5.0

Bài tập Reading IELTS band 4.0-5.0

Bài tập Reading IELTS band 4.0-5.0 hỗ trợ các bạn học sinh luyện đọc và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi IELTS. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài