Nghe - Hiểu Tiếng Pháp

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện nghe và nâng cao kỹ năng nghe trong kì thi tiếng Pháp A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A2 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A2 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A2 (có đáp án) được trích từ một bài thi mẫu DELF cấp độ A2. Đây là bài test giúp các bạn làm quen với hình thức thi nghe của tiếng Pháp.

Bắt đầu làm bài
Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp B1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp B1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp B1 (có đáp án) được trích từ một bài thi mẫu DELF cấp độ B1. Đây là bài test giúp các bạn làm quen với hình thức thi nghe của tiếng Pháp.

Bắt đầu làm bài