Tiếng Anh Lớp 10

Đề thi Tiếng Anh lớp 10 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 10 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Tiếng Anh lớp 10 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 18 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài