Toán cấp 1

Đề Toán lớp 1 giữa kì 1 (có đáp án): Nâng cao

Đề Toán lớp 1 giữa kì 1 (có đáp án): Nâng cao

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 1 giữa kì 1 có đáp án sau đây. Trong 45 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, phụ huynh so sánh bài làm của em với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề Toán lớp 2 giữa kì 1 (có đáp án): Nâng cao

Đề Toán lớp 2 giữa kì 1 (có đáp án): Nâng cao

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 2 giữa kì 1 có đáp án sau đây. Trong 45 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, phụ huynh so sánh bài làm của em với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm 2021 (có đáp án)

Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm 2021 (có đáp án)

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 3 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong 45 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, phụ huynh so sánh bài làm của em với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề thi Toán lớp 4 học kì 1 năm 2021 (có đáp án)

Đề thi Toán lớp 4 học kì 1 năm 2021 (có đáp án)

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 4 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong 45 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, phụ huynh so sánh bài làm của em với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Toán học lớp 6

Thi thử Toán lớp 6 cuối học kì 2 (có đáp án)

Thi thử Toán lớp 6 cuối học kì 2 (có đáp án)

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 6 học kì 2 có đáp án sau đây. Trong 90 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh bài làm với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Thi thử Toán lớp 6 giữa học kì 2 (có đáp án)

Thi thử Toán lớp 6 giữa học kì 2 (có đáp án)

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 6 giữa học kì 2 có đáp án sau đây. Trong 90 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh bài làm với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Thi thử Toán lớp 6 học kì 1 (có đáp án)

Thi thử Toán lớp 6 học kì 1 (có đáp án)

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 6 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong 90 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh bài làm với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Toán học lớp 7

Đề thi Toán lớp 7 cuối học kì 2 (có đáp án)

Đề thi Toán lớp 7 cuối học kì 2 (có đáp án)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Đề thi Toán lớp 7 cuối học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 7. Học sinh hoàn thành bài kiểm tra sau trong 90 phút, sau đó so sánh bài làm với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề thi Toán lớp 7 giữa học kì 2 (có đáp án)

Đề thi Toán lớp 7 giữa học kì 2 (có đáp án)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 7. Học sinh hoàn thành bài kiểm tra sau trong 90 phút, sau đó so sánh bài làm với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Toán học lớp 8

Đề thi Toán lớp 8 cuối học kì 2 năm học 2021-2022 (có đáp án)

Đề thi Toán lớp 8 cuối học kì 2 năm học 2021-2022 (có đáp án)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 8, dưới đây là Đề thi Toán lớp 8 cuối học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 8. Học sinh hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định, sau đó so sánh bài làm với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề thi Toán lớp 8 giữa học kì 2 năm học 2021-2022 (có đáp án)

Đề thi Toán lớp 8 giữa học kì 2 năm học 2021-2022 (có đáp án)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 8, dưới đây là Đề thi Toán lớp 8 giữa học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 8. Học sinh hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định, sau đó so sánh bài làm với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Toán học lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 3 đại số (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 3 đại số (có đáp án)

Nhằm giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán lớp 9 và đạt được kiểm cao, dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 3 đại số (có đáp án), cực sát đề kiểm tra chính thức. Hi vọng đề kiểm tra này sẽ giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Các bạn hoàn thành bài kiểm tra trước khi hết thời gian làm bài, sau đó so sánh với đáp án và xem lời giải chi tiết nhé!

Bắt đầu làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 3 hình học (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 3 hình học (có đáp án)

Nhằm giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán lớp 9 và đạt được kiểm cao, dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 3 hình học (có đáp án), cực sát đề kiểm tra chính thức. Hi vọng đề kiểm tra này sẽ giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Các bạn hoàn thành bài kiểm tra trước khi hết thời gian làm bài, sau đó so sánh với đáp án và xem lời giải chi tiết nhé!

Bắt đầu làm bài
Thi thử học kỳ 2 Toán lớp 9 (có đáp án)

Thi thử học kỳ 2 Toán lớp 9 (có đáp án)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 9, dưới đây là Đề thi Toán lớp 9 cuối học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 9. Học sinh hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định, sau đó so sánh bài làm với đáp án, và xem lời giải chi tiết.

Bắt đầu làm bài

Toán học lớp 10

Đề thi thử học kỳ 2 Toán lớp 10 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Đề thi thử học kỳ 2 Toán lớp 10 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 10, dưới đây là Đề thi Toán lớp 10 cuối học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 10. Các bạn hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định, sau đó so sánh bài làm với đáp án, và xem lời giải chi tiết.

Bắt đầu làm bài

Toán học lớp 11

Đề thi Toán lớp 11 giữa học kỳ 2 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Đề thi Toán lớp 11 giữa học kỳ 2 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 11, dưới đây là Đề thi Toán lớp 11 giữa học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 11. Các bạn hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định, sau đó so sánh bài làm với đáp án, và xem lời giải chi tiết.

Bắt đầu làm bài

Toán học lớp 12

Đề thi Toán lớp 12 giữa học kỳ 2 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Đề thi Toán lớp 12 giữa học kỳ 2 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 12, dưới đây là Đề kiểm tra Toán lớp 12 giữa học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 12. Các bạn hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định, sau đó so sánh bài làm với đáp án, và xem lời giải chi tiết.

Bắt đầu làm bài