Vật Lý Lớp 6

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 1

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 1

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 1

Bắt đầu làm bài

Vật Lý Lớp 7

Đề thi Vật Lý 7 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề thi Vật Lý 7 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Vật Lý 7 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 45 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Vật Lý Lớp 8

Đề thi Vật Lý 8 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề thi Vật Lý 8 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Vật Lý 8 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 45 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Vật Lý Lớp 9

Đề thi Vật Lý 9 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề thi Vật Lý 9 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Vật Lý 9 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 45 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Vật Lý Lớp 10

Đề thi Vật Lý 10 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề thi Vật Lý 10 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Vật Lý 10 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 30 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Vật Lý Lớp 11

Đề ôn tập Vật Lý 11 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề ôn tập Vật Lý 11 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Vật Lý 11 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 15 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Vật Lý Lớp 12

Đề thi Vật Lý 12 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề thi Vật Lý 12 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Vật Lý 12 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 30 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài