Tiếng Pháp A2

Luyện nghe tiếng Pháp A2 qua trailer phim: Lupin (Netflix)

Luyện nghe tiếng Pháp A2 qua trailer phim: Lupin (Netflix)

Bạn đang kiếm video để khiến việc học tiếng Pháp trở nên thú vị hơn? Video sau đây là dành cho bạn. Xem trailer phim Lupin (Netflix), sau đó trả lời các câu hỏi (có đáp án + transcript)

Kiểm tra ngay
Học tiếng Pháp qua bài hát: Sapin de Noël

Học tiếng Pháp qua bài hát: Sapin de Noël

Học tiếng Pháp hiệu quả qua lời bài hát vui nhộn (có đáp án và transcript) Xem video sau đó trả lời câu hỏi.

Kiểm tra ngay
Hội thoại tiếng Pháp: Tại khách sạn

Hội thoại tiếng Pháp: Tại khách sạn

Đàm thoại tiếng Pháp "Tại khách sạn" / Hội thoại tiếng Pháp: "Tại khách sạn". Đặt phòng, đăng ký và thanh toán tại khách sạn ... thực hiện như thế nào? Video này cho bạn thấy tất cả mọi thứ! Học tiếng Pháp thông qua kịch bản, hội thoại và đối thoại ... Đặt phòng, nhận phòng và thanh toán tại khách sạn

Kiểm tra ngay