Tiếng Pháp B2

Test tiếng Pháp B2 qua bài hát: Je Viens De Là

Test tiếng Pháp B2 qua bài hát: Je Viens De Là

Bạn đang tìm kiếm video để khiến bài học trở nên thú vị hơn? Video âm nhạc sau đây là dành cho bạn. Xem và lắng nghe bài nhạc Je Viens De Là của Grand Corps Malade, sau đó trả lời các câu hỏi (có đáp án + transcript)

Kiểm tra ngay
Test tiếng Pháp B2 bằng video ngắn: Le travail

Test tiếng Pháp B2 bằng video ngắn: Le travail

Bạn đang tìm video để những buổi học tiếng pháp trở nên thú vị hơn? Video ngắn sau đây là dành cho bạn. Xem video ngắn: Et tout le monde s'en fout - Le travail có độ dài 4 phút 53 giây. Sau đó trả lời các câu hỏi sau (có đáp án)

Kiểm tra ngay
Test tiếng Pháp B2 qua video ngắn: Le transhumanisme

Test tiếng Pháp B2 qua video ngắn: Le transhumanisme

Bạn đang tìm video để những giờ học tiếng Pháp trở nên thú vị hơn? Phim tài liệu ngắn sau đây là dành cho bạn. Xem phim tài liệu về Auvergne, sau đó trả lời các câu hỏi sau (có đáp án)

Kiểm tra ngay