Tiếng Pháp A1

Nghe tiếng Pháp qua video: Giới thiệu gia đình

Nghe tiếng Pháp qua video: Giới thiệu gia đình

Bạn đang tìm kiếm video để khiến bài học trở nên thú vị hơn. Video này là dành cho bạn. Giới thiệu gia đình bằng tiếng Pháp. Luyện nghe tiếng Pháp A1 (có đáp án) Xem video và trả lời câu hỏi.

Kiểm tra ngay
Luyện nghe tiếng Pháp: SAVOIR SE PRESENTER

Luyện nghe tiếng Pháp: SAVOIR SE PRESENTER

Bạn có muốn giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp không? Giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp như thế nào? Tất cả đều có trong video sau. Sau đó trả lời một số câu hỏi để cải thiện kỹ năng nhé! (có đáp án và transcript)

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Tiếng Pháp A1: Giới từ (Có đáp án)

Trắc nghiệm Tiếng Pháp A1: Giới từ (Có đáp án)

Với bộ đề đã được chọn lọc và có đáp án sẽ giúp các bạn có thể nắm vững được Tiếng Pháp cơ bản trong phần Giới từ này.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Tiếng Pháp A1 phần 29 (có đáp án)

Trắc nghiệm Tiếng Pháp A1 phần 29 (có đáp án)

Với bộ đề đã được chọn lọc và có đáp án sẽ giúp các bạn có thể nắm vững được Tiếng Pháp cơ bản trong phần 29 này.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Tiếng Pháp A1 phần 28 (có đáp án)

Trắc nghiệm Tiếng Pháp A1 phần 28 (có đáp án)

Với bộ đề đã được chọn lọc và có đáp án sẽ giúp các bạn có thể nắm vững được Tiếng Pháp cơ bản trong phần 28 này.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Tiếng Pháp A1 phần 27 (có đáp án)

Trắc nghiệm Tiếng Pháp A1 phần 27 (có đáp án)

Với bộ đề đã được chọn lọc và có đáp án sẽ giúp các bạn có thể nắm vững được Tiếng Pháp cơ bản trong phần 27 này.

Kiểm tra ngay

Tiếng Pháp A2

Luyện nghe tiếng Pháp A2 qua trailer phim: Lupin (Netflix)

Luyện nghe tiếng Pháp A2 qua trailer phim: Lupin (Netflix)

Bạn đang kiếm video để khiến việc học tiếng Pháp trở nên thú vị hơn? Video sau đây là dành cho bạn. Xem trailer phim Lupin (Netflix), sau đó trả lời các câu hỏi (có đáp án + transcript)

Kiểm tra ngay
Học tiếng Pháp qua bài hát: Sapin de Noël

Học tiếng Pháp qua bài hát: Sapin de Noël

Học tiếng Pháp hiệu quả qua lời bài hát vui nhộn (có đáp án và transcript) Xem video sau đó trả lời câu hỏi.

Kiểm tra ngay
Hội thoại tiếng Pháp: Tại khách sạn

Hội thoại tiếng Pháp: Tại khách sạn

Đàm thoại tiếng Pháp "Tại khách sạn" / Hội thoại tiếng Pháp: "Tại khách sạn". Đặt phòng, đăng ký và thanh toán tại khách sạn ... thực hiện như thế nào? Video này cho bạn thấy tất cả mọi thứ! Học tiếng Pháp thông qua kịch bản, hội thoại và đối thoại ... Đặt phòng, nhận phòng và thanh toán tại khách sạn

Kiểm tra ngay

Tiếng Pháp B1

Test Tiếng Pháp B1 qua bài hát: M E S D A M E S

Test Tiếng Pháp B1 qua bài hát: M E S D A M E S

Bạn đang tìm video để khiến bài học tiêng Pháp trở nên thú vị hơn? Video âm nhạc sau đây là dành cho bạn Test tiếng Pháp qua bài hát: M E S D A M E S - Grand Corps Malade. Lắng nghe bài hát và trả lời câu hỏi (có đáp án + transcript)

Kiểm tra ngay
Tiếng Pháp B1 qua phim ngắn: J'attendrai le suivant...

Tiếng Pháp B1 qua phim ngắn: J'attendrai le suivant...

Bạn cần video để khiến bài học trở nên thú vị hơn. Video này là dành cho bạn. Luyện nghe tiếng Pháp B1 qua phim ngắn sẽ giúp bạn trở nên hứng thú Xem đoạn phim ngắn sau và trả lời câu hỏi (có đáp án)

Kiểm tra ngay

Tiếng Pháp B2

Test tiếng Pháp B2 qua bài hát: Je Viens De Là

Test tiếng Pháp B2 qua bài hát: Je Viens De Là

Bạn đang tìm kiếm video để khiến bài học trở nên thú vị hơn? Video âm nhạc sau đây là dành cho bạn. Xem và lắng nghe bài nhạc Je Viens De Là của Grand Corps Malade, sau đó trả lời các câu hỏi (có đáp án + transcript)

Kiểm tra ngay
Test tiếng Pháp B2 bằng video ngắn: Le travail

Test tiếng Pháp B2 bằng video ngắn: Le travail

Bạn đang tìm video để những buổi học tiếng pháp trở nên thú vị hơn? Video ngắn sau đây là dành cho bạn. Xem video ngắn: Et tout le monde s'en fout - Le travail có độ dài 4 phút 53 giây. Sau đó trả lời các câu hỏi sau (có đáp án)

Kiểm tra ngay
Test tiếng Pháp B2 qua video ngắn: Le transhumanisme

Test tiếng Pháp B2 qua video ngắn: Le transhumanisme

Bạn đang tìm video để những giờ học tiếng Pháp trở nên thú vị hơn? Phim tài liệu ngắn sau đây là dành cho bạn. Xem phim tài liệu về Auvergne, sau đó trả lời các câu hỏi sau (có đáp án)

Kiểm tra ngay