Trắc nghiệm IQ cho trẻ

Trắc nghiệm IQ cho trẻ 3 tuổi miễn phí (CÓ ĐÁP ÁN)

Trắc nghiệm IQ cho trẻ 3 tuổi miễn phí (CÓ ĐÁP ÁN)

3 tuổi là giai đoạn não bé có khả năng tư duy về đồ vật và chức năng đồ vật theo những phân loại cụ thể: Thức ăn, quần áo, đồ chơi… Một vài bé có phản ứng rất nhanh trước những câu đố từ cha mẹ trong khi những bé khác thì chậm chạp hoặc khó khăn khi tìm câu trả lời đúng. Thời gian 10 phút cho 10 câu hỏi, sau đó so sánh đáp án của bé với kết quả.

Kiểm tra ngay