Vật lý lớp 6

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 1

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 1

Để học tốt các môn học lớp 6 Bên cạnh các bài lớp 6. Mời bạn tham khảo các bài giải bài tập Vật Lí lớp 6 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Vật Lí 6.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 2

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 2

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 2,vật lý 6 bài 2,đo độ dài,vật lý 6 bài 2 đo độ dài,Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6,trắc nghiệm vật lý lớp 6,trắc nghiệm vật lý 6 có đáp án,trắc nghiệm vật lý 6 chương 1,trắc nghiệm vật lý 6 hk1,bài tập vật lý 6 học kì 1,bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 6 chương 1

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 3

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 3

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 3 là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình làm quen nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý lớp 6.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 4

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 4

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 4 là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình làm quen nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý lớp 6.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 5

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 5

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 5 là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình làm quen nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý lớp 6.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 6

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 6

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 6 là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình làm quen nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý lớp 6.

Kiểm tra ngay

Vật lý lớp 7

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 1

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 1

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 1: Nhận biết ánh sáng nguồn sáng và vật sáng,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 2

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 2

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 2: Sự truyền ánh sáng,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 3

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 3

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 4

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 4

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 5

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 5

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 6

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 6

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay

Vật lý lớp 8

Trắc nghiệm vật lý 8 bài 1

Trắc nghiệm vật lý 8 bài 1

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Chuyển động cơ học Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 8 bài 2

Trắc nghiệm vật lý 8 bài 2

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Vận tốc Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 8 bài 3

Trắc nghiệm vật lí 8 bài 3

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 8 bài 4

Trắc nghiệm vật lí 8 bài 4

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4 vật lí 8: Biểu diễn lực Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 8 bài 5

Trắc nghiệm vật lí 8 bài 5

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5 vật lí 8: Sự cân bằng lực Quán tính Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 8 bài 6

Trắc nghiệm vật lí 8 bài 6

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay

Vật lý lớp 9

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 1

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 1

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 2

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 2

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - định luật Ôm. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 4

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 4

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 5

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 5

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 5: Đoạn mạch song song. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 6

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 6

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 7

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 7

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay

Vật lý lớp 10

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 1

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 1

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 1: Chuyển động cơ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 10 bài 2

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 2

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 2: Chuyển động thẳng đều. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 10 bài 3

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 3

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 10 bài 4

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 4

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 4: Sự rơi tự do. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 10 bài 5

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 5

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 5: Chuyển động tròn đều. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 10 bài 6

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 6

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 6: Tính tương đối của chuyển động - công thức cộng vận tốc. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay

Vật lý lớp 11

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông (P1)

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông (P1)

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông (P2)

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông (P2)

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 bài 2: Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 2: Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 2: Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (P1)

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (P1)

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (P2)

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (P2)

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 bài 4: Công của lực điện

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 4: Công của lực điện

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 4: Công của lực điện . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay

Vật lý lớp 12

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 1: Dao động điều hoà (P1)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 1: Dao động điều hoà (P1)

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Dao động điều hoà (P1). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Vật lý lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Kiểm tra ngay
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 1: Dao động điều hoà (P2)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 1: Dao động điều hoà (P2)

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Dao động điều hoà (P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Vật lý lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Kiểm tra ngay
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 1: Dao động điều hoà (P3)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 1: Dao động điều hoà (P3)

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Dao động điều hoà (P3). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Vật lý lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Kiểm tra ngay
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 2: Con lắc lò xo (P1)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 2: Con lắc lò xo (P1)

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Con lắc lò xo (P1). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Vật lý lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Kiểm tra ngay
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 2: Con lắc lò xo (P2)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 2: Con lắc lò xo (P2)

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Con lắc lò xo (P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Vật lý lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Kiểm tra ngay
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 2: Con lắc lò xo (P3)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lí 12 bài 2: Con lắc lò xo (P3)

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Con lắc lò xo (P3). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Vật lý lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Kiểm tra ngay