Vật lý lớp 7

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 1

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 1

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 1: Nhận biết ánh sáng nguồn sáng và vật sáng,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 2

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 2

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 2: Sự truyền ánh sáng,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 3

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 3

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 4

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 4

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 5

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 5

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 6

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 6

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 7

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 7

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 7: Gương cầu lồi,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 8

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 8

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 8: Gương cầu lõm,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 7 chương 1: Quang học (P1)

Trắc nghiệm vật lí 7 chương 1: Quang học (P1)

Trắc nghiệm vật lí 7 chương 1: Quang học (P1),Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 10

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 10

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 10: Nguồn âm,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 11

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 11

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 11: Độ cao của âm,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 12

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 12

Trắc nghiệm vật lí 7 bài 12: Độ to của âm,Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của có phần xem kết quả

Kiểm tra ngay