Toán cấp 1

Đề Toán lớp 1 giữa kì 1 (có đáp án): Nâng cao

Đề Toán lớp 1 giữa kì 1 (có đáp án): Nâng cao

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 1 giữa kì 1 có đáp án sau đây. Trong 45 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, phụ huynh so sánh bài làm của em với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề Toán lớp 2 giữa kì 1 (có đáp án): Nâng cao

Đề Toán lớp 2 giữa kì 1 (có đáp án): Nâng cao

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 2 giữa kì 1 có đáp án sau đây. Trong 45 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, phụ huynh so sánh bài làm của em với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm 2021 (có đáp án)

Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm 2021 (có đáp án)

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 3 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong 45 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, phụ huynh so sánh bài làm của em với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề thi Toán lớp 4 học kì 1 năm 2021 (có đáp án)

Đề thi Toán lớp 4 học kì 1 năm 2021 (có đáp án)

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 4 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong 45 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, phụ huynh so sánh bài làm của em với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 năm 2021 (có đáp án)

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 năm 2021 (có đáp án)

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 5 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong 45 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, phụ huynh so sánh bài làm của em với đáp án.

Bắt đầu làm bài