Vật Lý Lớp 12

Đề thi Vật Lý 12 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề thi Vật Lý 12 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Vật Lý 12 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 30 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài