Hóa Học

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 học kỳ 2 chương 7 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 học kỳ 2 chương 7 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 chương 7 (có đáp án) cực hay, bám sát đề thi thực tế. Có tính thời gian làm bài và chấm điểm, giúp học sinh nâng cao khả năng giải đề. Các bạn cố gắng hoàn thành bài kiểm tra sau trước khi hết thời gian, sau đó xem điểm, và kiểm tra lại đáp án nhé!

Bắt đầu làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 chương 6 (có đáp án) 2021-2022

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 chương 6 (có đáp án) 2021-2022

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 chương 6 (có đáp án) cực hay, bám sát đề thi thực tế. Có tính thời gian làm bài và chấm điểm, giúp các bạn học sinh nâng cao khả năng giải đề.

Bắt đầu làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 học kỳ 2 chương 6 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 học kỳ 2 chương 6 (có đáp án)

Đề kiểm tra bám sát nội dung kiểm tra thực tế. Tổng hợp các dạng bài tập nhằm giúp các bạn học sinh ôn, và luyện tập một cách hiệu quả. Trong quá trình làm bài kiểm tra, có tính thời gian và chấm điểm, giúp các bạn làm quen với áp lực phòng thi. Các bạn học sinh hoàn thành bài kiểm tra trước khi hết thời gian làm bài nhé!

Bắt đầu làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 học kỳ 2 chương 6 (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 học kỳ 2 chương 6 (có đáp án)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Hóa học lớp 10, dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 chương 6 (có đáp án + lời giải chi tiết) năm 2022 chọn lọc, cực sát với đề thi chính thức. Hi vọng đề kiểm tra chương 6: Oxi - Lưu huỳnh này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong đợt kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 lần 2 sắp tới. Các bạn hoàn thành bài kiểm tra sau, và so sánh đáp án với lời giải chi tiết ở phía sau!

Bắt đầu làm bài

Toán học

Đề thi Toán lớp 12 giữa học kỳ 2 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Đề thi Toán lớp 12 giữa học kỳ 2 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 12, dưới đây là Đề kiểm tra Toán lớp 12 giữa học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 12. Các bạn hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định, sau đó so sánh bài làm với đáp án, và xem lời giải chi tiết.

Bắt đầu làm bài
Đề thi Toán lớp 11 giữa học kỳ 2 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Đề thi Toán lớp 11 giữa học kỳ 2 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 11, dưới đây là Đề thi Toán lớp 11 giữa học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 11. Các bạn hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định, sau đó so sánh bài làm với đáp án, và xem lời giải chi tiết.

Bắt đầu làm bài
Đề thi thử học kỳ 2 Toán lớp 10 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Đề thi thử học kỳ 2 Toán lớp 10 (có đáp án + lời giải chi tiết)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 10, dưới đây là Đề thi Toán lớp 10 cuối học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 10. Các bạn hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định, sau đó so sánh bài làm với đáp án, và xem lời giải chi tiết.

Bắt đầu làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 3 đại số (có đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 3 đại số (có đáp án)

Nhằm giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán lớp 9 và đạt được kiểm cao, dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 3 đại số (có đáp án), cực sát đề kiểm tra chính thức. Hi vọng đề kiểm tra này sẽ giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Các bạn hoàn thành bài kiểm tra trước khi hết thời gian làm bài, sau đó so sánh với đáp án và xem lời giải chi tiết nhé!

Bắt đầu làm bài

Tiếng Anh

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 45 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề thi Tiếng Anh lớp 7 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 7 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Tiếng Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 45 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề thi Tiếng Anh lớp 8 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 8 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Tiếng Anh lớp 8 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 45 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề thi Tiếng Anh lớp 9 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 9 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Tiếng Anh lớp 9 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 45 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Vật lý

Đề ôn tập Vật Lý 11 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề ôn tập Vật Lý 11 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Vật Lý 11 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 15 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề thi Vật Lý 10 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề thi Vật Lý 10 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Vật Lý 10 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 30 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề thi Vật Lý 9 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề thi Vật Lý 9 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Vật Lý 9 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 45 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Đề thi Vật Lý 8 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Đề thi Vật Lý 8 học kì 1 (có đáp án): Đề số 1

Để đạt thành tích tốt trong học tập, mời các bạn học sinh cùng ôn luyện và giải đề Vật Lý 8 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong thời gian 45 phút, liệu bạn có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

IELTS

Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 03 (có đáp án)

Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 03 (có đáp án)

Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 03 (có đáp án) hỗ trợ người học luyện tập và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi IELTS. IELTS Reading Online. Tự học IELTS hiệu quả.

Bắt đầu làm bài
Luyện tập Ngữ pháp IELTS - Continuous Tenses (có đáp án)

Luyện tập Ngữ pháp IELTS - Continuous Tenses (có đáp án)

Luyện tập Ngữ pháp IELTS - Continuous Tense (có đáp án) hỗ trợ ôn luyện các kiến thức về thì hiện tại thường được sử dụng trong kì thi IELTS

Bắt đầu làm bài
Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 02 (có đáp án)

Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 02 (có đáp án)

Luyện đề Reading Cambridge 16 Test 02 (có đáp án) hỗ trợ người học luyện tập và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi IELTS. IELTS Reading Online. Tự học IELTS hiệu quả.

Bắt đầu làm bài
Luyện đề Listening Cambridge 16 Test 01 (có đáp án)

Luyện đề Listening Cambridge 16 Test 01 (có đáp án)

Luyện đề Listening Cambridge 16 Test 01 (có đáp án) hỗ trợ người học luyện tập và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi IELTS. Các bạn hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian, sau đó so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Sinh học

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 11 học kì 2 (có đáp án) năm 2021-2022

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 11 học kì 2 (có đáp án) năm 2021-2022

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 11 học kì 2 (có đáp án) năm 2021-2022 cực hay, bám sát đề thi thực tế. Có tính thời gian làm bài và chấm điểm, giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi. Các bạn cố gắng hoàn thành bài kiểm tra sau trước khi hết thời gian, sau đó xem điểm, và kiểm tra lại đáp án nhé!

Bắt đầu làm bài
Đề thi Sinh học 11 học kì 2 (có đáp án) năm 2021-2022

Đề thi Sinh học 11 học kì 2 (có đáp án) năm 2021-2022

Đề thi Sinh học 11 học kì 2 (có đáp án) năm 2021-2022 cực hay, bám sát đề thi thực tế. Có tính thời gian làm bài và chấm điểm, giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi. Các bạn cố gắng hoàn thành bài kiểm tra sau trước khi hết thời gian, sau đó xem điểm, và kiểm tra lại đáp án nhé!

Bắt đầu làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 12 học kì 2 (có đáp án) - Đề số 2

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 12 học kì 2 (có đáp án) - Đề số 2

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 12 học kì 2 (có đáp án) năm 2021-2022 cực hay, bám sát đề thi thực tế. Có tính thời gian làm bài và chấm điểm, giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi. Các bạn cố gắng hoàn thành bài kiểm tra sau trước khi hết thời gian, sau đó xem điểm, và kiểm tra lại đáp án nhé!

Bắt đầu làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 12 học kì 2 (có đáp án) năm 2021-2022

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 12 học kì 2 (có đáp án) năm 2021-2022

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 12 học kì 2 (có đáp án) năm 2021-2022 cực hay, bám sát đề thi thực tế. Có tính thời gian làm bài và chấm điểm, giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi. Các bạn cố gắng hoàn thành bài kiểm tra sau trước khi hết thời gian, sau đó xem điểm, và kiểm tra lại đáp án nhé!

Bắt đầu làm bài

Tiếng Trung

Test Đọc - hiểu Tiếng Trung HSK 1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Trung HSK 1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Trung HSK 1 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện đọc và nâng cao kỹ năng đọc trong kỳ thi tiếng Trung HSK 1. Học sinh hoàn thành bài Test trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Nghe - Hiểu Tiếng Trung HSK 1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Trung HSK 1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Trung HSK 1 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện nghe và nâng cao kỹ năng nghe trong kì thi tiếng Trung HSK 1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Nghe - Hiểu Tiếng Trung HSK 2 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Trung HSK 2 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Trung HSK 2 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện nghe và nâng cao kỹ năng nghe trong kì thi tiếng Trung HSK 2. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Từ Vựng Tiếng Trung HSK 4 (có đáp án)

Bài tập Từ Vựng Tiếng Trung HSK 4 (có đáp án)

Bài tập từ vựng Tiếng Trung HSK 4 hỗ trợ các bạn học sinh ôn tập các từ vựng thường được sử dụng trong kì thi Tiếng Trung HSK 4. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Tiếng Hàn

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Hàn cao cấp 6 (có đáp án)

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Hàn cao cấp 6 (có đáp án)

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Hàn cao cấp 6 hỗ trợ các bạn học viên luyện tập vầ trau dồi kiến thức ngữ pháp trong kì thi TOPIK II. Học viên hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học viên so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Hàn cao cấp 5 (có đáp án)

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Hàn cao cấp 5 (có đáp án)

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Hàn cao cấp 5 hỗ trợ các bạn học viên luyện tập vầ trau dồi kiến thức ngữ pháp trong kì thi TOPIK II. Học viên hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học viên so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Hàn trung cấp 4 (có đáp án)

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Hàn trung cấp 4 (có đáp án)

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Hàn trung cấp 4 hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập vầ trau dồi kiến thức ngữ pháp trong kì thi TOPIK II. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Hàn trung cấp 3 (có đáp án)

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Hàn trung cấp 3 (có đáp án)

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Hàn trung cấp 3 hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập vầ trau dồi kiến thức ngữ pháp trong kì thi TOPIK II. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Tiếng Nhật

Test Từ Vựng Tiếng Nhật N1 (có đáp án)

Test Từ Vựng Tiếng Nhật N1 (có đáp án)

Test Từ Vựng Tiếng Nhật N1 được xây dựng dựa trên đề thi thực tế JLPT N1. Ôn tập, luyện thi, và thi thử trực tuyến từ vựng JLPT để có 1 kì thi hiệu quả.

Bắt đầu làm bài
Test Từ Vựng Tiếng Nhật N3 (có đáp án)

Test Từ Vựng Tiếng Nhật N3 (có đáp án)

Test Từ Vựng Tiếng Nhật N3 được xây dựng dựa trên đề thi thực tế JLPT N3. Ôn tập, luyện thi, và thi thử trực tuyến từ vựng JLPT để có 1 kỳ thi hiệu quả.

Bắt đầu làm bài
Test Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 (có đáp án)

Test Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 (có đáp án)

Test Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 được xây dựng dựa trên đề thi thực tế JLPT N3. Ôn tập, luyện thi, và thi thử trực tuyến ngữ pháp JLPT để có 1 kì thi hiệu quả.

Bắt đầu làm bài
Test Nghe - Hiểu Tiếng Nhật N3 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Nhật N3 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Nhật N3 (có đáp án) được xây dựng dựa trên đề thi thực tế JLPT N3. Ôn tập, luyện thi, và thi thử trực tuyến từ vựng JLPT để có 1 kì thi hiệu quả.

Bắt đầu làm bài

Tiếng Pháp

Bài tập Từ Vựng Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Bài tập Từ Vựng Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Bài tập Từ Vựng Tiếng Pháp A1 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức từ vựng trong kì thi Tiếng Pháp A1 Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện nghe và nâng cao kỹ năng nghe trong kì thi tiếng Pháp A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Đọc - hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện đọc và nâng cao kỹ năng đọc trong kỳ thi tiếng Pháp A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Pháp A1 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức ngữ pháp trong kì thi Tiếng Pháp A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Tiếng Đức

Rembrandt – Weltstar auch nach 350 Jahren

Rembrandt – Weltstar auch nach 350 Jahren

(có đáp án + transcript) Bạn đang tìm video để khiến việc học tiếng Đức trở nên thú vị hơn? Video về Rembrandt, một họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan có thể khiến buổi học tiếng Đức của bạn hứng thú hơn. Xem và lắng nghe thật kỹ video về họa sĩ nổi tiếng Rembrandt. Sau đó hoàn thành các bài tập.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Từ Vựng Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Bài tập Từ Vựng Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Bài tập từ vựng Tiếng Đức A1 hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức từ vựng trong kì thi Tiếng Đức A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Đức A1 hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức ngữ pháp trong kì thi tiếng Đức A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Nghe - Hiểu Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Test nghe - hiểu Tiếng Đức A1 hỗ trợ các bạn học sinh luyện nghe và nâng cao kỹ năng nghe trong kì thi tiếng Đức A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài