Trắc nghiệm Lịch sử

Trắc nghiệm giữa HK1 môn Lịch sử 12 Phần 4

Trắc nghiệm giữa HK1 môn Lịch sử 12 Phần 4

Tài liệu trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 được biên soạn với nội dung đáp án và lời giải rõ ràng sẽ giúp các em học sinh ôn tập và nắm vững các kiến thức lịch sử đã học của chương trình HK1.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm giữa HK1 môn Lịch sử 12 Phần 3

Trắc nghiệm giữa HK1 môn Lịch sử 12 Phần 3

Để đạt được kết quả học tập thật cao trong kì thi sắp đến, các em có thể tham khảo Bộ đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 12 sau và xem lại kết quả phía dưới phần mô tả.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm giữa HK1 môn Lịch sử 12 Phần 2

Trắc nghiệm giữa HK1 môn Lịch sử 12 Phần 2

Tài liệu trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 được biên soạn với nội dung đáp án và lời giải rõ ràng sẽ giúp các em học sinh ôn tập và nắm vững các kiến thức lịch sử đã học của chương trình HK1.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm giữa HK1 môn Lịch sử 12 Phần 1

Trắc nghiệm giữa HK1 môn Lịch sử 12 Phần 1

Để đạt được kết quả học tập thật cao trong kì thi sắp đến, các em có thể tham khảo Bộ đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 12 sau và xem lại kết quả phía dưới phần mô tả.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 1

Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 1

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 1: "Bình Tây đại nguyên soái" Trương Định. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 2

Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 2

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 3

Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 3

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 4

Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 4

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 5

Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 5

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông du. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 6

Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 6

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 7

Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 7

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 8

Trắc nghiệm lịch sử lớp 5 bài 8

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 8: Xô viết Nghệ Tĩnh. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay