Toán học lớp 6

Thi thử Toán lớp 6 cuối học kì 2 (có đáp án)

Thi thử Toán lớp 6 cuối học kì 2 (có đáp án)

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 6 học kì 2 có đáp án sau đây. Trong 90 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh bài làm với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Thi thử Toán lớp 6 giữa học kì 2 (có đáp án)

Thi thử Toán lớp 6 giữa học kì 2 (có đáp án)

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 6 giữa học kì 2 có đáp án sau đây. Trong 90 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh bài làm với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Thi thử Toán lớp 6 học kì 1 (có đáp án)

Thi thử Toán lớp 6 học kì 1 (có đáp án)

Để các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng ôn luyện và giải đề Toán lớp 6 học kì 1 có đáp án sau đây. Trong 90 phút, liệu em có hoàn thành được các bài tập sau đây? Sau khi hoàn thành, học sinh so sánh bài làm với đáp án.

Bắt đầu làm bài